Prohlášení o ochraně osobních údajů

Evropské nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) se týká veškerého nakládání s daty, tedy samozřejmě i s takovými, která jsou získávána na základě plnění zákonné povinnosti, protože jednou z hlavních priorit evropského nařízení je jejich zabezpečení a ochrana. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů („prohlášení“) se vztahuje na činnost ubytovacího zařízení provozovaného společností Správa břevnovského kláštera s. r. o. ‒ hotel Adalbert. Vypracovali jsme toto prohlášení zveřejněné na našich webových stránkách, abychom vysvětlili své postupy týkající se osobních údajů, které shromažďujeme od vás nebo o vás. Vezměte prosím na vědomí, že toto prohlášení se vztahuje na zpracování osobních údajů naší společností, ne však třetími stranami, na základě jejichž pokynů, objednávek a rezervací provádíme svoji ubytovací činnost. Při provádění našeho podnikání můžeme shromažďovat osobní údaje a shromažďujeme ty, které po nás vyžadují zákony ČR a náš systém je uchovává i v souladu s prováděcími pokyny.

Zákon č. 326 o pobytu cizinců vyžaduje vést domovní knihu, do které zapisujeme osobní údaje svých zahraničních hostů. Jde o

Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, a to včetně občanů Evropské unie.

Zákon č. 133 o evidenci obyvatel ČR a identifikace tuzemských ubytovaných hostů a nezbytné údaje pro uzavření a plnění smlouvy o ubytování podle §§ 754‒759 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), nám umožňují zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. K identifikaci ubytovaného v tomto případě postačují údaje v rozsahu: - jméno a příjmení - adresa bydliště či zaměstnavatele - číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu - uvedení účelu pobytu v hotelu

Hosté mohou poskytnutí svých údajů odmítnout, avšak neposkytnutí těchto informací bude mít za následek naši neschopnost zpracovat Vaši rezervaci. Proto si vyhrazujeme právo takové hosty neubytovat kvůli znemožnění vykonávat svoji činnost v souladu se zákony ČR. Jedná se např. o zpracování osobních údajů podle zákona č. 565 o místních poplatcích. A to jak v případech, kdy hotel vybírá pro obec poplatek za rekreační a lázeňský pobyt nebo sám platí poplatek z ubytovací kapacity. K oběma těmto shromažďováním osobních údajů nemusí mít ubytovatelé souhlas svých klientů, protože provádí zpracování stanovené zvláštním zákonem.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení nebo jak naše společnost zpracovává vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím na adrese Správa Břevnovského kláštera s.r.o., Markétská 1/28, Praha 6, Česká republika.

V Praze 19. 5. 2018