Ubytovací řád

 1. Ubytovací řád je platný od 1. 9. 2013
 2. Hotel Adalbert (dále jen hotel) jako hotel garni poskytuje svým hostům ubytování se snídani, tzv. Bed & Breakfast.
 3. Hotel zaručuje ubytovaným hostům kvalitní služby odpovídající úrovni hotelu. Požádá–li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 4. Hotel neposkytuje směnárenské služby. Je však možné hradit účty v eurech v aktuálním kurzu ČNB. Hostu musí být vždy vystaveno řádné potvrzení o poskytnutých službách a prodeji zboží.
 5. Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. v rámci přihlašovací povinnosti předloží host příslušnému pracovníku hotelu ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
 6. Na základě potvrzené závazné objednávky či zaplacení zálohy nebo celé částky za pobyt se host může v den příjezdu ubytovat po 14.00 hodině a pokoj musí v den odjezdu opustit do 11.00 hodin. Pokud pokoj nebude uvolněn do 11.00 hodin, pak je hotel oprávněn účtovat hostovi další noc. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný a host neuposlechne výzvy k opuštění pokoje či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti dvoučlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.
 7. Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
 8. Po hostovi, který nemá rezervaci či negarantuje svůj pobyt kreditní kartou, je vyžadována pracovníkem recepce platba za pobyt předem.
 9. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 12 let v pokoji a ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělých.
 10. Pobyt dítěte do 12 let na přistýlce je zdarma. Maximální počet přistýlek/dětských postýlek na pokoji je 1. Bližší informace v aktuálním ceníku.
 11. Pokoje jsou vybaveny trezory. Hotel neodpovídá za škodu na odložených věcech, které byly ubytovanou osobou do hotelu vneseny a neuloženy do trezoru v pokoji. Za ztrátu klíče od trezoru či pokoje a zajištění zámečnických služeb účtuje hotel hostu částku 1 000 Kč.
 12. Za škody způsobené na majetku hotelu zodpovídá host dle platných předpisů a je povinen škody nahlásit na recepci.
 13. V pokoji a v prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 14. V hotelu a zvláště v pokoji není dovoleno hostům používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicích, případně masážních strojků, vysoušečů vlasů apod.).
 15. Hosté jsou povinni řídit se protipožárními směrnicemi. Ve všech prostorách hotelu včetně pokojů platí zákaz kouření.
 16. V době mezi 22. a 6. hodinou jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid, tzn. že neruší ostatní hosty ubytované v hotelu.
 17. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici prostory recepce nebo restaurace Klášterní šenk. Návštěvy na pokojích může host přijímat jen se souhlasem pracovníka recepce a po zapsání do Knihy návštěv v recepci, a to v době od 7.00 do 22.00 h.
 18. Psi a jiná zvířata mohou pobývat v hotelu za předpokladu, že s tím hotel souhlasí. Cena za pobyt zvířat v hotelu se účtuje podle platného ceníku.
 19. Při každém opuštění hotelu je v zájmu bezpečnosti požadováno odevzdání klíče od pokoje pracovníku recepce.
 20. Při odchodu z pokoje je host žádán o uzavření vodovodních uzávěrů, zhasnutí světel v pokoji a jeho příslušenství a uzamknutí dveří.
 21. Hostům je umožněno třídění odpadu, odpad při jeho vzniku třídí i hotel a jsou přijata opatření také ke snížení spotřeby energií. Hotel Adalbert získal jako první hotel v České republice ekoznačku Evropské unie (lic. č. CZ/025/001), garantovanou Ministerstvem životního prostředí.

V Praze, dne 1. 9. 2013