Konference a jednání

Hotel Adalbert vám nabízí netradiční prostory pro uspořádání nejrůznějších akcí, konferencí a školení přímo v budově. Pro setkání většího rozsahu lze využít přilehlého křídla břevnovského kláštera (budova prelatury). V areálu kláštera můžeme proto zajistit

Kapacity salonků
salonek

divadelně

Nejsou k dispozici stoly, židle jsou uspořádány do řad. Toto uspořádání se nedoporučuje pro akce delší jak 2 hodiny, neboť pro účastníky není pohodlné.

školně

S pracovními stoly jako ve školách.

do tvaru „U“ - jednostranný

Aby se hosté nemuseli otáčet zády od svého stolu.

Sartoriův sál 50 30 23
Opatský salonek 24 16 15

Konferenční prostory břevnovského kláštera pak skýtají kvalitní zázemí svou neotřelostí a osobitou atmosférou jak pro komornější akce konferenčního, tak i obchodního či společenského charakteru, jako jsou: